eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prenájom nebytových priestorov obce

Popis služby: Samospráva i v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať. Samospráva  ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

-      inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:

o   zverejnenie zámeru prenájmu

-      zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Samosprávy,

-      zaevidovanie podania do registratúry vrátane:

o   prerozdelenie prijatých žiadostí

o    notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania nebytových priestorov obce do prenájmu občanovi/podnikateľovi.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o prenájom nebytových priestorov obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017