eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronická úradná tabuľa (UET)

Mesto a obec povinne informuje o svojej činnosti informuje na úradnej tabuli.

Všetky informácie, ktoré podľa osobitných právnych predpisov povinne zverejnené. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva.

 Zverejňuje informácie z oblastí:

 • Všeobecne záväzné nariadenia (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Zastupiteľstvo (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Zámery, obchodné verejné súťaže a dražby ( v zmysle obchodné zákonníka a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí)
 • Verejné obstarávanie (v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)
 • Rozhodnutia súdov (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Rozpočet (v zmysle zákonom 523/2004 Z. z. a 583/2004 Z. z.)
 • Sociálne služby (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Verejné vyhlášky (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Územný rozvoj (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a stavebného poriadku)
 • Životné prostredie (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 • Požiarna prevencia (v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi)
 • Výberové konania a zamestnania (v zmysle zákona 552/2003 Z. z.)
 • Územné plánovanie (stavebný poriadok) 
 • Oznámenie o dražbe (zákon 138/1991 Zb.)     

Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017