eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Popis služby: Obec alebo mesto v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať. Toto sa týka aj ostatného nehnuteľného majetku mesta/obce, ktoré môže samospráva ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

  • inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:
  • o zverejnenie zámeru prenájmu
  • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane samosprávy,
  • zaevidovanie podania do registratúry vrátane:
  • o prerozdelenie prijatých žiadostí (medzi definovanými rolami),
  • o notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti
     
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja prenájmu ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017