eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby: Občiansky život (5) - Slobodný prístup k informáciám

Mestské/Obecné archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení.

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta / obce a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta / obce.

Informovanie o cintorínoch na území mesta / obce.

Služba z portálu www.slovensko.sk "Všeobecná agenda" pomocou ktorej je možné podať ľubovoľné všeobecné podanie aj s prílohou.