eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Popis služby: Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.
Po skončení prác a ohlásenia tejto skutočnosti prebehne proces prevzatia rozkopávky správcom miestnej komunikácie.
Správcom miestnych komunikácií I. a II. triedy je VÚC. Správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy je Obec. Tento princíp delenia miestnych komunikácií má svoje výnimky.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu ohlasovania ukočenia prác na rozkopávke miestnej komunikácie.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií. Klient si splní svoju ohlasovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 05.02.2020