eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Obec zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie  odchyt túlavých zvierat, tzn. psov a mačiek, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy. Zber uhynutých zvierat, tzn. psov, mačiek a ostatných voľne žijúcich zvierat v intraviláne mesta okrem poľovnej zveri, hospodárskych zvierat a ochránených živočíchov. Odchyt a vykonávanie sterilizácie alebo kastrácie ferálnych mačiek, tzn. nedomestikovaných mačiek, voľne žijúcich v intraviláne obce. 


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017