eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Popis služby: Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane,  ktorej  správu  vykonáva,  alebo  platenie  tejto  dane  v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.
Pri vzniku daňovej povinnosti daňovník môže požiadať o odloženie splatnosti dane vo vybraných prípadoch. Žiadosť o splátky na už vyrubenú právoplatnú daň môže daňovník požiadať písomne tlačivo, ale nemá formalizované tlačivo podáva teda daňovník individuálne.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania odkladu platenia dane a povoľovanie splátok pre daňový subkjekt.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017