eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Popis služby:

OSOBITNÝM UŽÍVANÍM VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA SA ROZUMIE:

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, vrátane vonkajšieho sedenia,

b) umiestnenie skládky,

c) umiestnenie stavebného zariadenia (napríklad pre účely výstavby, rekonštrukcie, inžinierskych sietí),

d) umiestnenie kontajnera a usporiadanie kultúrnych a športových podujatí,

e) usporiadanie propagačných a prezentačných podujatí,

f) umiestenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, vrátane drobných zábavných a športových zariadení,

g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska okrem centrálnej časti mesta,

h) umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity,

i) ohradenie staveniska za účelom bezpečnosti chodcov a motorových vozidiel počas realizácie stavebných prác na objektoch,

j) užívanie verejného priestranstva na ostatné účely, neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach (napríklad prenosné informačné a propagačné zariadenia).

OSOBITNÝM UŽÍVANÍM VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NIE JE

užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie
 


Dátum zverejnenia: 27.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017